Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) in zakon o upravnem sporu (ZUS ) bi morala biti obvezno čtivo za vsakega (pismenega) državljana. Pametno se je zavedati pravic in dolžnosti, kadar prihajamo v stik z izvajalci javnih pooblastil, z uslužbenci v javnem sektorju.

Knjiga na zgornji sliki sicer ni najboljša ideja za pripravo na izpit iz ZUP. Pa ne zato, ker obsega 800 strani, ampak ker ima letnico 2001. Namesto te knjige s komentarjem priporočam za izpit raje 200 strani debelo gradivo mariborske pravne fakultete.

Za celovitejšo sliko o zakonu je vendarle koristno prebrati tudi knjigo, čeprav datira v leto 2001. V njej je med drugimi izpostavljena huda redakcijska napaka v 89(6). členu zakona: namesto „vročiti ustrezno pravno sredstvo” bi moralo pisati „vložiti ustrezno pravno sredstvo”. Ta napaka niti po desetih letih, skozi šest parlamentarnih postopkov noveliranja zakona še ni popravljena. 😕

Problem z zakonom o splošnem upravnem postopku je v splošnem isti kot z vsemi zakoni v Sloveniji: ker slovenska sodišča meljejo obupno počasi, se šibkejšim strankam ne splača pritoževati. Močnejša stran, to je v tem primeru javna uprava, posledično pri vodenju postopkov vedé in pišmeuhovsko krši zakone.

One Response to “Zakon o splošnem upravnem postopku”

 1. ervinator Says:

  Slučajno sem odprl poročilo Varuha za človekove pravice za leto 2001. V poglavju o upravnih zadevah ombudsman našteje številne kršitve zakona o splošnem upravnem postopku. Ombudsman je bil takrat še dokaj optimističen glede pobud za odpravo nepravilnosti pri delovanju javnih organov. Ampak če kršitve iz leta 2001 (na prvem mestu zaostanki) primerjam s kršitvami, ki sem jih sam opazil v moji prejšnji službi, se stanje ni izboljšalo. Nasprotno, glede nekaterih določb se je še poslabšalo. Naslednje kršitve so se lansko leto vztrajno ponavljale:

  – Pri nepopolnih vlogah se včasih nepravilno uporablja 67. člen ZUP, ko se stranki nalaga, da mora odpraviti pomanjkljivosti vloge, ki niso take, da je ne bi bilo mogoče obravnavati, in torej ni ovire za uvedbo postopka, ali pa se od stranke zahteva predložitev dokazil, ki jih ni dolžna sama priskrbeti.

  – Vodenje postopka se precejkrat prepušča udeležencem postopka: čakanje na izjavo strank brez določenega (ali celo po preteku postavljenega) roka ali na poravnavo strank z nasprotnimi interesi ali na izvedensko mnenje, omahovanje v zvezi z opredelitvijo glede predhodnega vprašanja in odločanjem o njem itn.

  – Prekoračevanje rokov in zaostanki se opravičujejo z objektivnimi razlogi, zlasti kadrovskimi težavami, ki s stališča strank ne morejo biti utemeljeni: državni organi bi morali biti v pravni državi organizirani tako, da bi pri svojem delu lahko spoštovali predpise vsaj v tolikšni meri, kot jih morajo posamezniki in druge stranke. Še posebej so taka opravičila neprepričljiva, če gre za dejanja, ki zahtevajo izredno malo časa, npr. odstop vloge pristojnemu organu.

  – Ne tako izjemni so primeri skoraj tehnično-manipulativnih nerednosti in napak (prepozno odstopanje spisov, izgubljeni spisi, oprema lokacijskega dovoljenja s klavzulo pravnomočnosti še med poskusi vročitve dovoljenja eni od strank ter nato izdaja gradbenega dovoljenja, še preden je lokacija v resnici pravnomočna, izdaja odločbe brez številke in datuma).

  Tem kršitvam se je lansko leto z vso birokratsko predrznostjo pridružilo še kršenje ZUP glede vročanja (83. člen). Vsi dokumenti, v katerih je določen rok in se pošiljajo naslovniku v fizični obliki, se namreč morajo poslati z vročilnico. Ali lahko kdo verjame, da je uradni organ kot razlog, da bo vročal z navadno pošto, opravičeval z recesijo in varčevanjem?!


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: